NIH Halts Sickle Cell Sildenafil Behandling

Helseansatte har avvist et lovende forsøk som brukte Viagra til å behandle en komplikasjon av seglcelleanemi. Studien, kjent som “walk-PHaSST” (behandling av pulmonal hypertensjon og sykkelcellesykdom med sildenafilbehandling) ble stanset død i sporene denne måneden. Legemidlet var å gjøre noen pasienter verre istedenfor bedre; 38 prosent av pasientene opplevde alvorlige bivirkninger, sammenlignet med 8 prosent av de som tok placebo.

Studien virket som en god ide på papir. Sildenafil er godkjent under navnet Revatio for å behandle pulmonal hypertensjon, en av de største morderne av seglcellepatienter.

Imidlertid opplevde et stort antall pasienter på Revatio smertefulle “seglcellekriser”, hvor seglformede blodceller blir støttet opp i blodårene.

Interessant, Viagra har hatt blandede resultater med hensyn til en annen seglcellekomplikasjon: priapisme. Selv om Viagra har vært kjent for å utfelle priapisme hos menn med seglcelleanemi, har legemidlet også vist seg å lindre tilstanden hos andre seglcellepatienter når de gis i en stabil lav dose.

Til slutt kan Viagra vise seg å ha noen fordel for visse pasienter med seglcelleanemi, kanskje i kombinasjon med andre behandlinger, men feilen i denne studien er et stort tilbakeslag.